İletişim
Adres: İhsaniye Mh. Kazım Karabekir Cd. No:12 42060 Selçuklu / Konya
Telefon: +90 332 351 18 32
Faks: +90 332 351 72 68
E-posta: bilgi@konyasm.gov.tr