Özel Sağlık Kurumları İş ve İşlemleri
01-Özel Hastaneler
02-Tıp Merkezleri
04-ÜYTE Merkezleri
05-Özel Müstakil Laboratuvarlar ve Özel Müstakil Müesseseler
07-Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri
08-Özel Poliklinikler
09-Özel Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri
10-Doktor Muayenehaneleri
11Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Uygulamaları
13-Özel Diş Protez Labotatuvarları
14-Sağlık Kabinleri
15- Diş Hekimi Muayenehaneleri
16- Sürücü Sağlık Raporları
18-Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezleri