3 Ocak 2017 - 14 Şubat 2017 Tarihli Hasta Hakları Kurul Kararları
SAĞLIK TESİSİNİN ADI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU NUMARASI KARAR TARİHİ KARAR SAYISI KURUL KARAR ÖZETİ
Beyhekim ADSM 01.12.2016 2017-64330 03.01.2017 166 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Selçuklu Toplum Sağlığı Merkezi 15.12.2016 2017-67039 03.01.2017 167 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Selçuklu Toplum Sağlığı Merkezi 01.12.2016 2017-64589 03.01.2017 168 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Selçuklu Toplum Sağlığı Merkezi 06.12.2016 2017-65530 03.01.2017 169 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Numune Hastanesi 22.12.2016 2017-68963 03.01.2017 170 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Çumra Devlet Hastanesi 13.12.2016 2017-67304 03.01.2017 171 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Seydişehir Devlet Hastanesi 08.12.2016 2017-66011 17.01.2017 172 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, HHY'nin 42 C Maddesinin "ı" bendi uyarınca kurul tarafından değerlendirmeye alınmamıştır.  
Konya Numune Hastanesi 30.12.2016 2017-71004 17.01.2017 173 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olduğu kanatine varılmıştır.
Kızılay Hastanesi 26.12.2016 2017-69589 17.01.2017 174 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Numune Hastanesi 23.01.2017 2017-4419 14.02.2017 175 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim ADSM 31.01.2017 2017-5922 14.02.2017 176 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim ADSM 02.02.2017 2017-6704 14.02.2017 177 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Meram Toplum Sağlığı Merkezi 17.01.2017 2017-3762 14.02.2017 178 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Cihanbeyli Devlet Hastanesi 23.01.2017 2017-4391 14.02.2017 179 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
S.Ü Selçuklu Tıp Fakültesi 23.01.2017 2017-4360 14.02.2017 180 Hasta hakları Kurulu şikayetçinin ve ilgili kişilerin ifadelerini hasta hakları yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş ve hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.