27 Eylül 2016 - 11-25 Ekim 2016 Tarihli Hasta Hakları Kurul Kararları
SAĞLIK TESİSİNİN ADI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU NUMARASI KARAR TARİHİ KARAR SAYISI KURUL KARAR ÖZETİ
Özel Konya Kızılay Hastanesi 10.09.2016 2016-49248 27.09.2016 123 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Dr.Faruk Sükan Kadın ve Çocuk Has.Hastanesi 10.8.2016 2016-43328 27.09.2016 124 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, başvuru konusu Tıbbi Hata iddiası içermesinden kurul tarafından değerlendirmeye alınmamıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 02.09.2016 2016-48188 27.09.2016 125 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 10.09.2016 2016-49237 27.09.2016 126 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim ADSM 19.09.2016 2016-49383 27.09.2016 127 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 23.08.2016 2016-45990 27.09.2016 128 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Karapınar Devlet Hastanesi 04.10.2016 2016-52587 11.10.2016 129 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olduğu kanatine varılmıştır.
Cihanbeyli Devlet Hastanesi 22.09.2016 2016-50203 11.10.2016 130 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Cihanbeyli Devlet Hastanesi 04.10.2016 2016-52762 11.10.2016 131 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, Kamu Hastneleri Birliği Genel Sekreterliğince araştırılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 09.09.2016 2015-51976 11.10.2016 132 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Numune Hastanesi 26.09.2016 2016-50894 11.10.2016 133 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Numune Hastanesi 20.09.2016 2016-49836 11.10.2016 134 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 21.09.2016 2016-50057 11.10.2016 135 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hastanın hizmetten genel olarak faydalanma hakkının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 30.09.2016 2016-51436 11.10.2016 136 Hasta hakları Kurulu şikayetçinin ve ilgili kişilerin ifadelerini hasta hakaları yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş ve hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.
Beyhekim ADSM 19.09.2016 2016-49394 11.10.2016 137 Hasta hakları Kurulu şikayetçinin ve ilgili kişilerin ifadelerini hasta hakları yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş ve hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.
N.E.Ü Diş Hekimliği Fakültesi 22.09.2016 2016-52063 25.10.2016 138 Hasta hakları Kurulu şikayetçinin ve ilgili kişilerin ifadelerini hasta hakları yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş ve hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.
Dr.Faruk Sükan Kadın ve Çocuk Has.Hastanesi 11.10.2016 2016-54279 25.10.2016 139 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Cihanbeyli Devlet Hastanesi 18.10.2016 2016-55328 25.10.2016 140 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 11.10.2016 2016-55962 25.10.2016 141 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olduğu kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 30.09.2016 2016-51596 25.10.2016 142 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Selçuklu 11 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 06.10.2016 2016-52919 25.10.2016 143 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, başvuru konusu HHY kapsamında kurul tarafından değerlendirmeye alınmamıştır.
N.E.Ü Diş Hekimliği Fakültesi 06.10.2016 2016-55672 25.10.2016 144 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.