09-23 Ağustos 2016 ve 06 Eylül 2016 Tarihli Hasta Hakları Kurul Kararları
SAĞLIK TESİSİNİN ADI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU NUMARASI KARAR TARİHİ KARAR SAYISI KURUL KARAR ÖZETİ
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 26.07.2016 2016-39996 09.08.2016 102 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Ereğli ADSM 21.07.2016 2016-39851 09.08.2016 103 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim ADSM 25.07.2016 2016-39728 09.08.2016 104 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Cihanbeyli Devlet Hastanesi 29.07.2016 2016-41241 09.08.2016 105 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Çumra Devlet Hastanesi 18.07.2016 2016-38605 09.08.2016 106 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya ADSM 13.07.2016 2016-39828 09.08.2016 107 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Dr.Faruk Sükan Kadın ve Çocuk Has.Hastanesi 20.07.2016 2016-40380 09.08.2016 108 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Bozkır Devlet Hastanesi 12.08.2016 2016-44494 23.08.2016 109 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Numune Hastanesi 10.08.2016 2016-43228 23.08.2016 110 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, başvuru tıbbi hata iddiası içermesinden dolayı kurul tarafından değerlendirmeye alınmamıştır.
Cihanbeyli Devlet Hastanesi 11.08.2016 2016-3748 23.08.2016 111 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 12.08.2016 2016-43910 23.08.2016 112 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
S.Ü Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi  03.08.2016 2016-42136 23.08.2016 113 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
N.E. Üni. Diş Hek. Fak. 09.08.2016 2016-44306 23.08.2016 114 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hastanın hizmetten genel olarak faydalanma hakkının ihlal edilmediği kanaatine varılmıştır.
Konya Numune Hastanesi 26.08.2016 2016-48146 06.09.2016 115 Hasta hakları Kurulu şikayetçinin ve ilgili kişilerin ifadelerini hasta hakaları yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş ve hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.
Çumra Devlet Hastanesi 18.08.2016 2016-45323 06.09.2016 116 Hasta hakları Kurulu şikayetçinin ve ilgili kişilerin ifadelerini hasta hakları yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş ve hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.
Konya ADSM 20.08.2016 2016-45476 06.09.2016 117 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, başvuru tıbbi hata iddiası içermesinden dolayı kurul tarafından değerlendirmeye alınmamıştır.
Konya ADSM 25.08.2016 2016-46494 06.09.2016 118 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 23.08.2016 2016-45948 06.09.2016 119 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 19.08.2016 2016-45429 06.09.2016 120 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 19.08.2016 2016-45430 06.09.2016 121 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 19.08.2016 2016-45411 06.09.2016 122 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olduğu kanaatine varılmıştır.