08 Haziran 2016 - 26.07.2016 Tarihli Hasta Hakları Kurul Kararları
SAĞLIK TESİSİNİN ADI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU NUMARASI KARAR TARİHİ KARAR SAYISI KURUL KARAR ÖZETİ
Selçuklu 88 Nolu ASM 27.5.2016 2016-25932 8.6.2016 83 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Selçuklu 88 Nolu ASM 27.5.2016 2016-27317 8.6.2016 84 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 26.5.2016 2016-29834 8.6.2016 85 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 24.5.2016 2016-29038 8.6.2016 86 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 24.5.2016 2016-29186 8.6.2016 87 Sözkonusu başvuru, tıbbi hata iddiası içermesinden dolayı hasta hakları kurulu tarafından değerlendirmeye alınmamıştır.
Çumra Devlet Hastanesi 24.5.2016 2016-29018 8.6.2016 88 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fak. 16.5.2016 2016-27652 8.6.2016 89 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 1.6.2016 2016-30968 21.6.2016 90 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 10.6.2016 2016-32933 21.6.2016 91 Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42 A Maddesinin"a" bendine göre hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 6.6.2016 2016-32377 21.6.2016 92 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Özel Akademi Hastanesi 9.6.2016 2016-32931 21.6.2016 93 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olduğu kanatine varılmıştır.
Özel Akademi Hastanesi 12.7.2016 2016-37661 26.7.2016 94 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Selçuk Üniversitesi Diş Hek. Fak. 28.6.2016 2016-36293 26.7.2016 95 Hasta hakları Kurulu şikayetçinin ve ilgili kişilerin ifadelerini hasta hakaları yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş ve hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.
Selçuk Üniversitesi Diş Hek. Fak. 22.6.2016 2016-35115 26.7.2016 96 Hasta hakları Kurulu şikayetçinin ve ilgili kişilerin ifadelerini hasta hakaları yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş ve hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.
Konya Numune Hastanesi 13.7.2016 2016-37881 26.7.2016 97 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olduğu kanatine varılmıştır.
Konya Numune Hastanesi 14.7.2016 2016-38077 26.7.2016 98 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 13.7.2016 2016-37885 26.7.2016 99 Hasta Hakları Yönetmeliğinin 42 A Maddesinin"a" ve "e" bendine göre hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 24.6.2016 2016-35661 26.7.2016 100 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olduğu kanatine varılmıştır.
Akşehir Devlet Hastanesi 14.7.2016 2016-38002 26.7.2016 101 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.