16 Şubat 2016 ve 15 Mart 2016 Tarihli Hasta Hakları Kurul Kararları
SAĞLIK TESİSİNİN ADI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU NUMARASI KARAR TARİHİ KARAR SAYISI KURUL KARAR ÖZETİ
N.E. Üni. Diş Hek. Fak. 01.02.2016 2016-6670 16.02.2016 26 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olduğu kanaatine varılmıştır.
Selçuk Üni. Diş Hek. Fak. 26.01.2016 20116-6224 16.02.2016 27 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 03.02.2016 2016-6593 16.02.2016 28 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Numune Hastanesi 01.02.2016 2016-6497 16.02.2016 29 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olduğu kanaatine varılmıştır.
Akşehir Devlet Hastanesi 27.01.2016 2016-4659 16.02.2016 30 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Bozkır Devlet Hastanesi 04.02.2016 2016-6190 16.02.2016 31 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Özel Konya Medicana Hastanesi 13.02.2016 2016-8189 02.03.2016 32 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Özel Konya Medicana Hastanesi 13.02.2016 2016-6186 02.03.2016 33 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 18.02.2016 2016-9295 02.03.2016 34 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 16.02.2016 2016-9999 02.03.2016 35 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Selçuk Üni. Diş Hek. Fak. 18.02.2016 2016-9804 02.03.2016 36 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Numune Hastanesi 25.02.2016 2016-10959 02.03.2016 37 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Numune Hastanesi 12.02.2016 2016-8158 02.03.2016 38 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hastanın hizmetten genel olarak faydalanma hakkının ihlal edilmediği kanaatine varılmıştır.
Çumra Devlet Hastanesi 26.02.2016 2016-11361 02.03.2016 39 Hasta hakları Kurulu şikayetçinin ve ilgili kişilerin ifadelerini hasta hakaları yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş ve hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.
Çumra Devlet Hastanesi 09.02.2016 2016-7113 02.03.2016 40 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olduğu kanaatine varılmıştır.
Özel Konya Medicana Hastanesi 29.02.2016 2016-11456 15.03.2016 41 Hasta hakları Kurulu şikayetçinin ve ilgili kişilerin ifadelerini hasta hakları yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş ve hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 29.02.2016 2016-11565 15.03.2016 42 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 19.02.2016 2016-9945 15.03.2016 43 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 23.02.2016 2016-11060 15.03.2016 44 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Çumra Devlet Hastanesi 07.03.2016 2016-13500 15.03.2016 45 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.