2016 YILI DEVAM EDEN SAĞLIK YATIRIMLARI
Sıra No
Yatırımcı Kuruluşun Adı

Projenin Adı

Projenin
 Sektörü

İlçesi
Proje Adedi
Başlama Bitiş Tarihi
Fiziki Gerçekleşme Oranı (%)
1 SAĞLIK BAKANLIĞI(TOKİ) Konya İli Altınekin İlçesi 10 Yataklı Devlet Hastanesi ile
Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşi(ENTEGRE)(10 Yatak)
SAĞLIK ALTINEKİN 1 2014--2016 71
2 SAĞLIK BAKANLIĞI(TOKİ) Konya İli Çeltik İlçesi 10 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi İnşaatı ile
Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (ENTEGRE) (10 YATAK)
SAĞLIK ÇELTİK 1 2014--2016 100
3 SAĞLIK BAKANLIĞI(TOKİ) Konya İli Emirgazi İlçesi 10 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı İle Altyapı Ve
Çevre Düzenlemesi İşi(ENTEGRE)(10 Yatak)
SAĞLIK EMİRGAZİ 1 2014--2016 52
4 SAĞLIK BAKANLIĞI(TOKİ) Ereğli Devlet Hastanesi(200 YATAK) SAĞLIK EREĞLİ 1 2014-2016 48
5 SAĞLIK BAKANLIĞI(TOKİ) Seydişehir Devlet Hastanesi(75 YATAK) SAĞLIK SEYDİŞEHİR 1 2011 - 2016 71
6 SAĞLIK BAKANLIĞI(TOKİ) Numune Hastanesi(500 YATAKLI) SAĞLIK SELÇUKLU 1 2014- 2017 35
7 KONYA VALİLİĞİ (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) Güneysınır Devlet Hastanesi Deprem Tahkik İle 10 Yataklı Nihaide Hastane Yapımı
(ENTEGRE EK BİNA)
SAĞLIK GÜNEYSINIR 1 2015-2016 13
8 SAĞLIK BAKANLIĞI(KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI) Karatay Entegre Sağlık Kampüsü(838 YATAK) SAĞLIK KARATAY 1 2015---- 0
9 SAĞLIK BAKANLIĞI(MERKEZ) Konya İli Beyşehir İlçesi 150 Yataklı Devlet Hastanesi
İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi(150 Yatak)
SAĞLIK BEYŞEHİR 1 2015-2017 10
10 SAĞLIK BAKANLIĞI(MERKEZ) Kulu Devlet Hastanesi (75 Yataklı) SAĞLIK KULU 1 2015-2016 27
11 SAĞLIK BAKANLIĞI(MERKEZ) Hadim Devlet Hastanesi Nitelikli Yatak Çalışması(15 YATAK)
 İle Deprem Tahkik Güçlendirmesi Ve Tadilatı İşi
SAĞLIK HADİM 1 2015'-2016 10
TOPLAM   11