08 Aralık 2015 - 22 Aralık 2015 Tarihli Hasta Hakları Kurul Kararları
SAĞLIK TESİSİNİN ADI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU NUMARASI KARAR TARİHİ KARAR SAYISI KURUL KARAR ÖZETİ
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 12.11.2015 2015-63206 24.11.2015 359 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 10.11.2015 2015-62608 24.11.2015 360 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 04.11.2015 2015-62624 24.11.2015 361 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olduğu kanatine varılmıştır.
Dr.Faruk Sükan Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 09.11.2015 2015-63556 24.11.2015 362 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Dr.Faruk Sükan Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 02.11.2015 2015-61041 24.11.2015 363 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Cihanbeyli Devlet Hastanesi 23.11.2015 2015-65091 08.12.2015 364 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
AkşehirDevlet Hastanesi 21.11.2015 2015-65010 08.12.2015 365 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hastanın hizmetten genel oalrak faydalanmadığı tespit edilmiş hasta hakkı ihlali olduğu kanaatine varmıştır.
Selçuklu Toplum Sağlığı Merkezi 25.10.2015 2015-60007 08.12.2015 366 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Seysişehir Devlet Hastanesi 13.11.2015 2015-64256 08.12.2015 367 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 27.11.2015 2015-66264 08.12.2015 368 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 13.11.2015 2015-66195 08.12.2015 369 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 24.11.2015 2015-65470 08.12.2015 370 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, HHY'nin 39. Maddesi uyarınca hasta hakkı ihlali olduğu kanaatine varmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 02.12.2015 2015-67318 08.12.2015 371 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, HHY'nin 15. Maddesi uyarınca hasta hakkı ihlali olduğu kanaatine varmıştır. 
S.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 25.11.2015 2015-66759 08.12.2015 372 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
S.Ü. Tıp Fakültesi 10.12.2015 2015-69261 22.12.2015 373 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
S.Ü. Tıp Fakültesi 03.12.2015 2015-67793 22.12.2015 374 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş,  hasta hakkı ihlali olduğu kanaatine varmıştır.
Cihanbeyli Devlet Hastanesi 03.12.2015 2015-67637 22.12.2015 375 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Seydişehir Devlet Hastanesi 05.12.2015 2015-68170 22.12.2015 376 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, tıbbi hata iddiası içermesi sebebiyle kurul tarafından değerlendirilmemiştir.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 08.12.2015 2015-69131 22.12.2015 377 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 04.12.2015 2015-69379 22.12.2015 378 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.