11 Kasım 2015 - 24 Kasım 2015 Tarihli Hasta Hakları Kurul Kararları
SAĞLIK TESİSİNİN ADI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU NUMARASI KARAR TARİHİ KARAR SAYISI KURUL KARAR ÖZETİ
N.E.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 09.09.2015 2015-59639 27.10.2015 339 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında incelenmiş kurul tarafından değerlendirmeye alınmamıştır.
N.E.Ü Meram Tıp Falültesi Hastanesi 13.10.2015 2015-58880 27.10.2015 340 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
N.E.Ü Meram Tıp Falültesi Hastanesi 30.09.2015 2015-59098 27.10.2015 341 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
N.E.Ü Meram Tıp Falültesi Hastanesi 13.10.2015 2015-57016 27.10.2015 342 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
N.E.Ü Meram Tıp Falültesi Hastanesi 02.11.2015 2015-61055 11.11.2015 343 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Özel Kızılay Derneği Ticaret Borsası Hastanesi 05.11.2015 2015-61797 11.11.2015 344 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Özel Kızılay Derneği Ticaret Borsası Hastanesi 05.11.2015 2015-61767 11.11.2015 345 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Numune Hastanesi 22.10.2015 2015-59360 11.11.2015 346 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 28.10.2015 2015-60583 11.11.2015 347 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim ADSM 26.10.2015 2015-60146 11.11.2015 348 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Selçuklu Toplum Sağlığı Merkezi 25.10.2015 2015-60007 11.11.2015 349 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Selçuklu Toplum Sağlığı Merkezi 28.10.2015 2015-60651 11.11.2015 350 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hastanın hizmetten genel oalrak faydalanmadığı tespit edilmiş hasta hakkı ihlali olduğu kanaatine varmıştır.
N.E.Ü Meram Tıp Falültesi Hastanesi 10.11.2015 2015-62501 24.11.2015 351 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
N.E.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 09.11.2015 2015-63805 24.11.2015 352 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Özel Akademi Hastanesi 09.11.2015 2015-62243 24.11.2015 353 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Numune Hastanesi 04.11.2015 2015-61307 24.11.2015 354 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Numune Hastanesi 09.11.2015 2015-62446 24.11.2015 355 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Numune Hastanesi 12.11.2015 2015-63332 24.11.2015 356 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 17.11.2015 2015-64010 24.11.2015 357 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 05.11.2015 2015-61745 24.11.2015 358 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.