23 Temmuz 2015 - 5 Ağustos 2015 Tarihli Hasta Hakları Kurul Kararları
SAĞLIK TESİSİNİN ADI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU NUMARASI KARAR TARİHİ KARAR SAYISI KURUL KARAR ÖZETİ
Cihanbeyli Devlet Hastanesi 18.06.2015 2015-38747 08.07.2015 218 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Selçuklu Toplum Sağlığı Merkezi 25.06.2015 2015-38271 08.07.2015 219 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
N.E.Ü Meram  Tıp Fak. 06.07.2005 2015-40341 23.07.2015 220 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Selçuklu Toplum Sağlığı Merkezi 03.07.2015 2015-40185 23.07.2015 221 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, başvuru konusunun yönetmelik kapsamında olmaması dolayısıyla kurul tarafından değerlendirmeye alınmamıştır.
Selçuklu Toplum Sağlığı Merkezi 09.07.2015 2015-41272 23.07.2015 222 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, başvuru konusunun yönetmelik kapsamında olmaması dolayısıyla kurul tarafından değerlendirmeye alınmamıştır.
Selçuklu Toplum Sağlığı Merkezi 03.07.2015 2015-40190 23.07.2015 223 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, başvuru konusunun yönetmelik kapsamında olmaması dolayısıyla kurul tarafından değerlendirmeye alınmamıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 10.07.2015 2015-42283 23.07.2015 224 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim ADSM 13.07.2015 2015-41850 23.07.2015 225 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Akşehir Devlet Hastanesi 12.07.2015 2015-41716 23.07.2015 226 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 10.07.2015 2015-41649 23.07.2015 227 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Karapınar Devlet Hastanesi 23.06.2015 2015-38895 23.07.2015 228 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
N.E.Ü Meram  Tıp Fak. 22.07.2015 2015-44862 05.08.2015 229 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı yönetmeliğinin 39. Maddesi uyarınca hasta hakkı ihlali olduğu kanatine varılmıştır.
N.E.Ü Meram  Tıp Fak. 29.06.2015 2015-42876 05.08.2015 230 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hastanın hizmetten genel olarak faydalanma hakkının ihlal edilmediği kanaatine varılmıştır.
N.E.Ü Meram  Tıp Fak. 09.07.2015 2015-44244 05.08.2015 231 Hasta hakları Kurulu şikayetçinin ve ilgili kişilerin ifadelerini hasta hakaları yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş ve hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.
Selçuk Üni. Diş Hek. Fak. 22.07.2015 2015-44229 05.08.2015 232 Hasta hakları Kurulu şikayetçinin ve ilgili kişilerin ifadelerini hasta hakları yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş ve hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.
Özel Büyükşehir Hastanesi 20.07.2015 2015-42655 05.08.2015 233 Hasta hakları Kurulu şikayetçinin ve ilgili kişilerin ifadelerini hasta hakları yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş ve hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 24.07.2015 2015-43591 05.08.2015 234 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 14.07.2015 2015-42071 05.08.2015 235 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Akşehir Devlet Hastanesi 23.07.2015 2015-43645 05.08.2015 236 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Seydişehir Devlet Hastanesi 24.07.2015 2015-43461 05.08.2015 237 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.