30 Haziran 2015 - 08 Temmuz 2015 Hasta Hakları Kurul Kararları
SAĞLIK TESİSİNİN ADI BAŞVURU TARİHİ BAŞVURU NUMARASI KARAR TARİHİ KARAR SAYISI KURUL KARAR ÖZETİ
N.E.Ü Meram  Tıp Fak. 15.06.2015 2015-37504 30.06.2015 198 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, teknik konu olması dolayısıyla kurul tarafından değerlendirmeye alınmamıştır.
N.E.Ü Meram  Diş Hekimliği Fak. 26.05.2015 2015-35665 30.06.2015 199 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
N.E.Ü Meram  Diş Hekimliği Fak. 01.06.2015 2015-36960 30.06.2015 200 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
N.E.Ü Meram  Diş Hekimliği Fak. 11.06.2015 2015-35705 30.06.2015 201 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hastanın hizmetten genel olarak faydalanma hakkının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.
Özel Farabi Hastanesi 16.06.2015 2015-35897 30.06.2015 202 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, başvuru konusunun tıbbi konu olması dolayısıyla kurul tarafından değerlendirmeye alınmamıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 28.05.2015 2015-33871 30.06.2015 203 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi 01.06.2015 2015-33869 30.06.2015 204 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, başvuru konusunun yönetmelik kapsamında olmaması dolayısıyla kurul tarafından değerlendirmeye alınmamıştır.
Cihanbeyli Devlet Hastanesi 03.06.2015 2015-35139 30.06.2015 205 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya ADSM 28.05.2015 2015-33865 30.06.2015 206 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Akşehir Devlet Hastanesi 15.06.2015 2015-35787 30.06.2015 207 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Konya Numune Hastanesi 08.06.2015 2015-33980 30.06.2015 208 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
N.E.Ü Meram  Tıp Fak. 24.06.2015 2015-39542 08.07.2015 209 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
N.E.Ü Meram  Tıp Fak. 23.06.2015 2015-39792 08.07.2015 210 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hastanın hizmetten genel olarak faydalanma hakkının ihlal edilmediği kanaatine varılmıştır.
Özel Bosna Tıp Merkezi 18.06.2015 2015-36754 08.07.2015 211 Hasta hakları Kurulu şikayetçinin ve ilgili kişilerin ifadelerini hasta hakaları yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş ve hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.
Konya Numune Hastanesi 23.06.2015 2015-37320 08.07.2015 212 Hasta hakları Kurulu şikayetçinin ve ilgili kişilerin ifadelerini hasta hakaları yönetmeliği kapsamında değerlendirmiş ve hasta hakkı ihlali olmadığı kanaatine varılmıştır.
Konya Numune Hastanesi 26.06.2015 2015-38573 08.07.2015 213 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakları yönetmeliğinin 39. maddesi uyarınca hasta hakkı ihlali olduğu kanaatine varılmıştır.
Beyhekim Devlet Hastanesi 29.06.2015 2015-40075 08.07.2015 214 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Kulu Devlet Hastanesi 25.06.2015 2015-38388 08.07.2015 215 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.
Ilgın Devlet Hastanesi 29.06.2015 2015-38959 08.07.2015 216 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, konunun adli boyuta intikal etmiş olması dolayısıyla kurul tarafından değerlendirmeye alşınmamıştır.
Cihanbeyli Devlet Hastanesi 29.06.2015 2015-40107 08.07.2015 217 Sözkonusu başvuru, Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş, hasta hakkı ihlali olmadığı kanatine varılmıştır.