Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 14.02.2012 tarih ve 28204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, yapılan tüm değişiklikleri içeren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik ve ekleri ekte ilan edilmiştir.