Rshmb Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği