Sağlik Bakanlıgı Teftiş Kurulu Yönetmeliği (09/05/2004 tarih ve 25457 sayılı Resmi Gazete)
R.G. Tarihi:09.05.2004  R.G. Sayısı:25457