Şube Görevleri

İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1)Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerindeki personelin özlük işlerini yürütmek, (Personelin atama, başlayış, ayrılış, görevlendirme, izin, rapor vb. işlemlerinin yürütülmesi),

2)Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerindeki personelin mazeret durumlarının takibi ve Bakanlıkla yazışmaların yapılması,

3)İl düzeyinde Genel Sekreterliklerce teklif edilen Valilik Olurlarının alınması,

4)Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki personelin öğrenim ve hizmet değerlendirmeleri ile terfi işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

5)Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerindeki personelin askerlik ve sevk tehir işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

6)Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerindeki personelin emeklilik ve istifa işlemleri kapsamındaki yazışmaların gerçekleştirilmesi,

7)İl merkezi ve ilçelerinde eğitim ve öğretime devam eden Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Lisesinden mezun olan öğrencilerin diploma tescillerinin yapılması,

8)Aday memur temel eğitimi ve hazırlayıcı eğitimleri ile eğitim sonrası sınavlarının yapılması,

9)Sağlık Meslek Lisesi öğrenci stajlarının düzenlenmesi ve uzaktan lisans tamamlama programından mezun olanların diploma dağıtım işlemleri ile öğrenime devam edenlerin staj işlemlerinin takibi,

10)Personel hareketlerine ilişkin kayıtların tutulması, istatistiklerin düzenlenmesi, Makam Brifinglerinin hazırlanması ve Bakanlık tarafından takibi yapılan Aktif Personel Tablolarının tanzimi,

11)Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerindeki personelin özlük dosyalarının gönderilme ve teslim alma yazışmaları ile muhafazası, geçmiş dönemlere ait sicil raporu işlemlerinin takibi,

12)Sağlık Müdürlüğü personelinin genel ve ek mal beyanı işlemleri,

13)Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerindeki personelin sendika üyelik, üyelik iptali işlemleri ile ilgili diğer Şubelerle yazışmaların gerçekleştirilmesi,

14)İnsan kaynaklarıyla ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eş güdümü sağlamak; bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

15)Sağlık Bakanlığı’nın personelle ilgili Genelge, Tamim ve yazılarının Müdürlüğümüz birimleri ile bağlı kurumlara bildirilmesi,

16)Diğer kamu kurumlarının sağlık personeli ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve talep edilen görevlendirmelerin yapılması,

17)İl Sağlık Müdürü tarafından verilen insan kaynakları ile ilgili diğer görevleri yapmak.