Tanı ve Tedavi Protokolleri Etik Kurulu Hakkında Yönetmelik
R.G. Tarihi:30.07.2000  R.G. Sayısı:24125