Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
R.G. Tarihi:16.07.2006  R.G. Sayısı:26230