Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
Tarihi:27.05.2004 Sayısı:5179 R.G. Tarihi:05.06.2004 R.G. Sayısı:25483