Eczane Ruhsat İptal İşlemleri
1-Dilekçe: Eczane sahibi eczacı/mesul müdürüne ait iptaline ilişkin dilekçe, 2- Ruhsatname aslı ve ya mesul müdürlük belgesi aslı 3- Eczanenin elinde bulunan uyuşturucu ve psikotrop ilaçlar ile bunların kayıt defterleri,