01.11. Muvafakat

Özel Hastaneler Yönetmeliği Ek Madde 5 Birinci Fıkra "j" bendinde : "(Ek:RG-23/9/2010-27708) (Değişik:RG-30/10/2011-28100) Kamu görevinden istifa ederek boş bulunan özel hastane kadrosunda çalışacak tabip ve tabip dışı sağlık personeli ile özel hastaneden ayrılarak kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışacak tabip ve tabip dışı sağlık personeli ayrılacağı ve başlayacağı kurum/kuruluşta planlama yapılabilmesi için, otuz gün önceden ayrılacakları kurumun/kuruluşun bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirimde bulunur." hükmü bulunmaktadır.

Kamudan ayrılan tabip ve tabip dışı sağlık personelinin Özel Hastanede göreve başlaması için ayrıldığı kurumdan  muvafakat alması, Muvafakat alınabilmesi için çalışacağı Özel Hastane Mesul Müdürlüğü tarafından SKYS sistemine personel girişi yapılmalsı ve SKYS çıktısı ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.