ÇKYS / TSİM

Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS); Sağlık Bakanlığı’nın, bakanlığın tüm personelinin, kurum ve bina bilgileri, malzeme bilgisi ve Özel Sağlık kuruluşlarının izlendiği sistemdir.

ÇKYS Alt Modülleri;

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS),Personel hareketlerinin takip edildiği sistemdir.

Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS), Sağlık Bakanlığı bünyesindeki tüm malzeme depolarındaki taşınırların aktif olarak takip edildiği sistemdir.

Yatırım Takip Sistemi (YTS), taşınmaz takibinin yapıldığı sistemdir.

Özel Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS), özel sağlık kuruluşlarına ait tüm işlem adımlarının takip edildiği sistemdir.

ÇKYS, MKYS, YTS, SKYS sistemlerine buradan erişebilirsiniz.

 

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM), istatistikî verilerin toplanmasını sağlayan sistemdir.

TSİM ‘e buradan erişebilirsiniz.

 

Sistemler (ÇKYS, TSİM, MKYS, YTS, SKYS) için kullanıcı tanımlamaları veya iptalleri, şifre işlemleri, form tanımlama veya iptal işlemleri için Müdürlüğümüz Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğüne müracaat ediniz.

İletişim bilgileri için tıklayınız.