Özürlü Raporu İtirazı ile İlgili Mevzuat
Özürlülük Ölçütü,Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik