Görev Dağılımı

 

 

A) GÖREV DAĞILIMI:

 

Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Koç

Basın ve Halkla İlişkiler

Sivil Savunma Uzmanlığı

 

Sağ. Müd.Yrd.Dr.Bahattin AKYÜREK

Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Disiplin ve Hukuk İşleri Büro Amirliği

 

Sağ.Müd.Yrd.Dr.Mehmet DOĞRUL

Özel Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

SABİM/BİMER

 

Sağ.Müd.Yrd.Dr.Talat GÖK

Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü

Hasta Hakları Koordinatörlüğü

 

 

Sağ.Müd.Yrd.Orhan BATTIR

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

Eğitim ve Dinlenme Tesisleri *

 

Sağ.Müd.Yrd.Dr.Yusuf KAYMAK

İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

Performans ve Kalite Koordinatörlüğü

 

(Sağlık Müdürlüğü bilgilendirme ekranı, İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü sorumluluğundadır.)

 

Sağ.Müd.Yrd.Dr.Osman ULUSAL

Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği

KONSİMERK (Konya Simülasyon Merkezi) *

 

* / *        Koordineli

 

B)VEKALETLER:

 

SAĞLIK MÜDÜR YARDIMCILARI

 

Dr. Bahattin AKYÜREK

Dr. Mehmet DOĞRUL

Dr. Talat GÖK

Dr. Yusuf KAYMAK

Orhan BATTIR

Dr. Osman ULUSAL

 

1- Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü                                  1↔2

2- Özel Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü                                    6↔5

3- Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü                 3↔9

4- İdari ve Mali İşler Şube Müdürü                                            4↔8

5- Sağlık Bilgi Sistemleri Şube Müdürü                                     7↔1,2 (gerektiğinde,sırası ile)

6- İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürü

7- Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürü

8- İnsan Kaynakları Şube Müdürü

9-112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği

   

       İlgili Sağlık Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri izin, rapor, görevlendirme ve/veya acil imza durumlarında birbirlerine vekalet edeceklerdir.

 

     Hizmetli personel ve Müdürlük Yemekhanesi sorumluluğu İl Sağlık Müdürlüğü Proje ve AR-GE Birim Sorumlusu Tıbbi Teknolog Ahmet ŞAKIR tarafından yürütülecektir.