2017 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Atama Sonuçları İle İlgili Duyuru

2017 yılı Mayıs dönemi il içi atama başvurusunda bulunan personelin başvuruları ilan metninde belirtilen kriterlere göre ilgili komisyonca değerlendirilmiş olup, uygun görülen ve uygun görülmeyen personele ait liste ektedir. Bu ilan tebliğ yerine geçecek olup, başvurulara (Mazeret durumları hariç) ayrıca yazılı cevap verilmeyecektir.